Kết nối với chúng tôi

ĐÔI DÒNG VỀ OPENEDU

OpenEdu Initiative / Sáng kiến OpenEdu (gọi tắt là OpenEdu) là "trường học khai phóng" phi lợi nhuận với các hoạt động đa dạng dưới nhiều hình thức, nhằm cổ vũ và tiếp sức cho hành trình "tự lực khai phóng" của mỗi người để trở thành "con người tự do".

OpenEdu Initiative ra đời từ ý tưởng: Làm sao để kế thừa và tích hợp được những tinh hoa của những dự án giáo dục phi lợi nhuận trực thuộc Trường PACE và Viện IRED đang hoạt động và đã có những đóng góp ý nghĩa cho giáo dục khai phóng trong suốt một thập kỷ qua trong một dự án giáo dục mới có tính toàn diện và chuyên sâu hơn, có độ mở và khả năng tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, có mô hình triển khai phù hợp hơn với cách học và cách tiếp cận thông tin của kỷ nguyên mới.

Như vậy, OpenEdu Initiative không chỉ kế thừa toàn bộ bề dày lịch sử hơn 10 năm của các dự án giáo dục phi lợi nhuận do Trường PACE và Viện IRED điều hành (bao gồm: Dự án IPL, Dự án Sách Hay, Dự án OneBook, Dự án Cổng tri thức), mà còn tiếp tục câu chuyện giáo dục của mình với sứ mệnh “cổ vũ cho giáo dục khai phóng và con người tự do, cũng như tiếp sức cho hành trình tự lực khai phóng của mỗi người” nói trên.

 

 

 

 

 

PHƯƠNG CHÂM CỦA OPENEDU


(Tinh thần “Tự lực khai phóng” mà OpenEdu theo đuổi và cổ vũ được truyền cảm hứng từ phương châm

“Tự lực khai hóa” của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh trong thế kỷ trước)

MỤC TIÊU CỦA OPENEDU

OpenEdu hướng đến các mục tiêu sau đây:

  • Khơi gợi để quan tâm:  Khơi gợi vấn đề và chủ đề để cộng đồng cùng quan tâm đến “giáo dục khai phóng và con người tự do”; quan tâm đến việc tìm lời giải cho ba câu hỏi căn cốt: "Thế nào là con ….
  • Đưa ra để tham khảo: Đưa ra một mô hình giáo dục khai phóng để cộng đồng tham khảo, từ đó mỗi người sẽ có thêm góc nhìn và phương pháp luận để có thể "Tự lực khai phóng", cũng như tự thiết kế và xây dựng nên con người và cuộc đời của riêng mình.
  • Đồng hành để tiếp sức: Đồng hành với những người mong muốn tự lực khai phóng bản thân, tìm ra chính mình, làm ra chính mình…, đồng thời tiếp sức cho hành trình này của họ thông qua các hoạt động văn hóa-giáo dục đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau.