Cổng tri thức OpenEdu

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ TỐT NGHIỆP BẰNG THƠ PHÚ CỦA SINH VIÊN HARVARD GÂY CHẤN ĐỘNG

Harvard Graduate School of Education

 

Tên gốc (tiếng nước ngoài): Donovan Livingston's Harvard Graduate School of Education Student Speech

Được xem là bài diễn văn chân thành, mạnh mẽ nhất tại Đại học Harvard, Donavan Livingston chọn hình thức thuyết trình bằng bài thơ "Lift Off". Bài thơ nói về sự bất bình đẳng chủng tộc trong hệ thống giáo dục và những hi vọng vào sự tươi sáng của giáo dục khai phóng sẽ giúp mọi người công nhận giá trị của mỗi người học là như nhau mặc cho họ có xuất thân thế nào.

Bài nói chuyện là nguồn động lực mạnh mẽ cho những người đang cảm thấy sự bất bình đẳng trong giáo dục, giúp họ nhận ra tiềm năng của mình và mạnh mẽ theo đuổi ước mơ chinh phục con đường tri thức.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=9XGUpKITeJM
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Qùy
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh