Cổng tri thức OpenEdu

CÁC GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ QUAN TRỌNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

GS. TS. Hồ Tú Bảo

Trong Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chúng ta đã nghe mọi người nói rất nhiều về tác dụng của chuyển đổi số và làm thế nào để thực hiện sự chuyển đổi đó. Tuy nhiên các khái niệm trong lĩnh vực này dường như khá trừu tượng với nhiều người. Trong video này, GS. TS. Hồ Tú Bảo - giáo sư chuyên ngành về Trí tuệ nhân tạo và Học máy - đã có những chia sẻ giúp chúng ta hiểu rõ hơn các khái niệm trong chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, GS. TS Hồ Tú Bảo còn cô động 6 bước trong quá trình chuyển đổi số, từ đó chúng ta có thể đưa ra các giải pháp quan trọng cho các vấn đề như hạ tầng hiện đại, môi trường pháp lý, nguồn nhân lực số và phát triển công nghệ. 

Đồng thời là một thiếu sót nếu không nhắc đến AI - một nội dung cơ bản của chuyển đổi số. Theo M. Jordan, ba khát vọng của AI là: bắt chước con người, tăng cường trí tuệ và hạ tầng của trí tuệ.

Cuối cùng, nghĩ lớn nhưng làm cụ thể.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=PLFjdw42BNg
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Phan Anh Tuấn
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi