Cổng tri thức OpenEdu

CHUYỂN ĐỔI SỐ: BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

Gerd Leonhard


Kinh doanh theo kiểu truyền thống đang dần suy thoái.Giờ đây những thứ tưởng chừng như chỉ có trong khoa học viễn tưởng đang dần trở thành sự thật. Công nghệ đang tăng trưởng theo lũy thừa và thay đổi xã hội một cách nhanh chóng. Vì thế chúng ta cần học tập những kỹ năng mới. Chúng ta phải là người dẫn đầu sự thay đổi, nếu không sẽ bị sự thay đổi đó dẫn dắt. Mọi thứ đều có thể bị kỹ thuật số hoặc tự động hóa, vì thế những gì không thay đổi sẽ trở nên cực kỳ giá trị. Do đó, trong kỷ nguyên số này, chúng ta phải vượt lên công nghệ để định hình những giá trị nhân bản đích thực.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ystdF6jN7hc
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh