Cổng tri thức OpenEdu

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC

Đơn vị sản xuất: Crash Course

 


Bắt đầu bằng việc giải thích làm cách nào người ta có thể xác định một hiện tượng là một cuộc Cách mạng khoa học, nhóm Crash Course đã lần lượt giới thiệu các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đã góp phần tạo ra những đợt Cách mạng khoa học trên thế giới.

Qua đó, người xem cũng có thể nhận ra Cách mạng khoa học không hẳn là một cú đột phá mà là những nghiên cứu dựa trên những nghiên cứu đã có trước đó và tiếp tục phát triển thêm.

NGUỒN: 
https://youtu.be/vzo8vnxSARg
 

Bài giảng này được chọn lọc, chuyển ngữ,
thiết kế Vietsub, và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL Khóa 5

Lê Nguyễn Trần Huỳnh
Nguyễn Hoàng Bảo Huy
Phạm Thị Quỳnh Mai
Huỳnh Diệp Mỹ Ngọc
Nguyễn Đình Quý
Trần Minh Dạ Thảo

Với sự hỗ trợ từ (các) Cộng tác viên:
Nguyễn Trần Khánh Ngọc