Cổng tri thức OpenEdu

GS. PHAN VĂN TRƯỜNG: VAI TRÒ CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH

GS. Phan Văn Trường


Theo một cuộc khảo sát do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện năm 2013, trung bình một người Việt Nam đọc 0,8 cuốn/năm. Con số này ở Trung Quốc là 4,6 cuốn và ở Nhật là 10-20 cuốn. Giáo sư Phan Văn Trường đã có những lời nhắn nhủ và khích lệ người trẻ đọc sách, xem sách là “người tình” để từ đó xây dựng một văn hóa đọc sách tại Việt Nam.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=fuMasfpCBSE
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh