Cổng tri thức OpenEdu

TẠI SAO CHÚNG TA CẦN HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

TS Nguyễn Xuân XanhTS Nguyễn Xuân Xanh phân tích nguồn gốc và ý nghĩa của giáo dục khai phóng. Học giáo dục khai phóng để có tầm nhìn rộng hơn, không dừng lại ở phục vụ cho một nghề nghiệp nhất định. Ngày nay, với đà khoa học phát triển nhanh, thì kiến thức của một người dễ bị lỗi thời. Vì vậy, chúng ta phải học giáo dục khai phóng để chuyển đổi giữa các ngành dễ dàng hơn, có tầm nhìn lớn hơn, đi xa hơn với những năng lượng tự tái tạo từ vốn kiến thức ấy. Học giáo dục khai phóng để trở thành một con người chứ không phải là một chuyên gia thuần túy.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eCzOjSYzRbA&ab_channel=C%C3%A0Ph%C3%AATh%E1%BB%A9B%E1%BA%A3y
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh