Cổng tri thức OpenEdu

TALK & THINK - KINH NGHIỆM SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP TỪ ISRAEL

GS Shlomo Maital

Tinh thần khởi nghiệp của Việt Nam rất cao. Đất nước mà chỉ số sáng tạo rất cao, cùng với sự chăm chỉ và thân thiện thì Việt Nam sẽ có những thay đổi phát triển vượt bậc nếu có sự đầu tư.

Khởi nghiệp là tạo ra những sản phẩm có giá trị, giúp giải quyết những vấn đề xã hội bằng khoa học kỹ thuật. Hãy khởi nghiệp khi “mong muốn" làm điều gì đó lớn hơn “nỗi sợ" làm điều gì đó trong chính bạn.

Để khởi nghiệp, bạn nên hiểu rõ đất nước bạn đang cần gì,  đang gặp vấn đề nào để đưa ra giải pháp cho vấn đề đó. 

Đối với Israel, cũng có nhiều yếu tố tương đồng với Việt Nam về đất nước, con người, tài nguyên,... nên có thể học hỏi lẫn nhau.

Đoạn chia sẻ ngắn về Kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel của GS Shlomo Maital đã mở ra nhiều góc nhìn về câu chuyện khởi nghiệp, để cộng đồng Doanh nhân tin hơn vào tiềm năng và những điều kiện thuận lợi vốn có của Việt Nam trong phát triển.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-nGlke9EPg4
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Đặng Xuân Hải
Mai Thị Như Thảo
Hồ Đông Thụ
Lê Trung Thu
Nguyễn Hữu Ý