Cổng tri thức OpenEdu

TRÁI ĐẤT KHÔNG THUỘC VỀ CON NGƯỜI MÀ CHÍNH CON NGƯỜI THUỘC VỀ TRÁI ĐẤT

Yann Arthus-Bertrand

Bộ phim tài liệu “Trái đất không thuộc về Con người mà chính Con người thuộc về trái đất” không chỉ là một tuyệt tác nghệ thuật về hình ảnh mà còn đưa ra các vấn đề tự nhiên nghiêm trọng hiện tại, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam khi chúng ta là một trong những quốc gia xả rác ra đại dương nhiều nhất. Từ những kiến thức này sẽ giúp người học có thêm hiểu biết về cách con người đã phá hủy thiên nhiên, sự biến chuyển của thiên nhiên theo thời gian để từ đó ý thức hơn về sự tồn tại của mình và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Bộ phim không chỉ dừng lại ở việc nêu thực trạng mà còn đề cập đến các giải pháp thiết thực để Con người ở nhiều lĩnh vực, nhiều quốc gia có thể thực hiện.
Bản quyền tiếng Việt thuộc Chương trình Phổ biến Kiến thức Xã hội Môi trường Qua Phim Ảnh của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Mở Tp.HCM.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=iR3iGWoOHgk&list=PLw73kZcMIQPFiwEmSL2bKaZPzr5UVtCCJ&index=12
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn