Cổng tri thức OpenEdu

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ VÀ TRIẾT HỌC ĐẠO ĐỨC CỦA NIETZSCHE

Tiến sĩ Phạm Văn Chung

Friedrich Nietzsche là một nhà tư tưởng, nhà triết học và là nhà văn người Đức. Ông được xem là một yếu nhân có ảnh hưởng lớn đối với nền triết học hiện đại, và nổi tiếng với tư tưởng về ý chí quyền lực và thuyết quy hồi vĩnh cửu.

Qua bài thuyết trình của mình, tiến sĩ Phạm Văn Chung cung cấp một phương pháp tiếp cận khi nghiên cứu Nietzsche thông qua từng tác phẩm của ông. Mở đầu bài trình bày là phần giới thiệu cuộc đời - sự nghiệp của Nietzsche, cùng với tác phẩm "Bên kia thiện ác" của ông. Phần giữa nói về tư tưởng triết học giá trị của Nietzsche trong mối liên hệ với quan niệm về ý chí quyền lực, cững như tư tưởng về đạo đức. Phần cuối cùng là những ý nghĩa, hạn chế, và bài học từ tư tưởng triết học, đạo đức học của Nietzsche, cùng với chiêm nghiệm những giá trị có thể áp dụng cho Việt Nam hiện nay.

Ta hãy cùng thưởng thức bài thuyết trình để nhận thức rõ ràng hơn, thấu hiểu sâu sắc hơn về triết học giá trị trong sự nghiệp giáo dục - khai sáng và xây dựng hệ thống giá trị xã hội.


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=X21SZf3BLk8

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn