<%@ Language="C#" Class="Handler1" %>
Cổng tri thức OpenEdu

Giới thiệu

OpenEdu do Học viện Quản lý PACEViện Giáo dục IRED đồng sáng lập và được điều hành bởi IPL Scholarship. Đây là một cổng tri thức khai phóng trực tuyến nhằm giúp người học có thể tự học để khai phóng bản thân bằng tri thức toàn cầu ở mọi nơi, mọi lúc mà không còn bị rào cản về thời gian, địa điểm, ngôn ngữ và chi phí.

Với kho tri thức đa dạng chuyên về những bài học có mục đích khai phóng từ những “bộ óc” lớn “cổ-kim”, Đông-Tây, nội dung học tập trên OpenEdu được hệ thống hóa theo:

  • 4 năng lực trọng yếu trong Mô hình Giáo dục Khai phóng là Năng lực văn hóa (Làm người), Năng lực công dân (Làm dân), Năng lực chuyên môn (Làm nghề), Năng lực lãnh đạo (Làm sếp);
  • 4 thể loại là Bài giảng (Clip), Bài viết (Text), Sách (Book), Phim (Movie);
  • Các chuyên ngành như Triết học, Văn hóa, Giáo dục, Lịch sử, Tôn giáo,….


1-1-.png

Giáo dục khai phóng, hiểu một cách đơn giản, là khai minh và giải phóng bản thân để trở thành con người tự do, tránh trở thành con người phận vị, công cụ, hoang dã hay nô lệ. Thang đo thành công và hạnh phúc thường thấy trong xã hội là "to have" - có được tiền tài, địa vị, danh vọng…; hoặc "to give" - cống hiến và được công nhận, khen ngợi. Con người thường sẽ chọn một trong hai cách sống này. Mô hình Giáo dục Khai phóng hướng người học đến thang đo thành công và hạnh phúc là "to be" - sống với chính mình, được là chính mình. Vì thành công bền vững và hạnh phúc đích thực là hệ quả tất yếu khi những người trẻ dấn thân, sống đúng phẩm giá của mình.

Mô hình Giáo dục Khai phóng của Viện Giáo Dục IRED cổ vũ tinh thần “Tự lực khai phóng” và “Tin vào thực học” nhằm giúp mỗi người học tự đào luyện mình ở 4 năng lực tổng quan là “Năng lực văn hóa (Làm người)”, “Năng lực công dân (Làm dân)”, “Năng lực chuyên môn (Làm nghề)” và “Năng lực lãnh đạo (Làm sếp)” để có thể trở thành: Con người tự do, Công dân trách nhiệm  Chuyên gia ưu tú.

OpenEdu hướng đến hai mục tiêu chính bao gồm:

1/ Khơi gợi mối quan tâm về lãnh đạo, về khai phóng, về làm người, làm dân, làm nghề, làm sếp trong người Việt, đặc biệt là người trẻ, nhằm giúp các bạn thêm nhận thức về “giáo dục khai phóng” và “con người tự do”; Quan tâm đến việc tìm lời giải cho ba câu hỏi căn cốt của mỗi người: “Thế nào là con người?”, “Đâu là con người mà mình nên trở thành?” và “Làm sao để trở thành con người đó và sống cuộc đời mà mình muốn?”;

2/ Là cầu nối giúp truyền cảm hứng về hành trình “Tự lực khai phóng” đến cộng đồng. Qua đó mỗi người sẽ có thêm góc nhìn, có thêm tri thức, thêm động lực, và thêm nguồn tham khảo cũng như phương pháp để có thể “Tự lực khai phóng”, cũng như tự suy ngẫm và xây dựng nên con người và cuộc đời mà mình mong muốn.


Có thể nói, Cổng tri thức OpenEdu giống như một Ngôi trường khai phóng trực tuyến, được thể hiện dưới hình thức website tổng hợp khối lượng tri thức tinh hoa đồ sộ, không chỉ do IPL Scholarship xây dựng mà còn được chắp cánh và góp sức từ các nguồn lực xã hội.