Cổng tri thức OpenEdu

NƯỚC MỸ BA NGÔI: BA GIÁ TRỊ TẠO NÊN NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI

Dennis Prager


Chủng tộc và sắc dân đã định hình gần như mọi quốc gia trên Trái Đất này, ngoại trừ một nước: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Quốc gia này được định hình bởi những giá trị. Nên, để hiểu nước Mỹ, bạn phải hiểu được những giá trị Hoa Kỳ, đó là: "E Pluribus Unum"( trên tất cả, chúng ta là một), "Tự do", "In God we trust". 3 giá trị này còn được gọi là Hoa Kỳ tam trụ.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tMNQUp6UikU&ab_channel=PragerU
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Quỳ
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh