Cổng tri thức OpenEdu

Ý NGHĨA LỊCH SỬ, LỜI CẢNH TỈNH VỀ SỰ SUY ĐỒI.

GS Nguyễn Văn Trọng

Ý nghĩa lịch sử - sự cảnh tỉnh về sự suy đồi là bài nói chuyện xoay quanh cuốn sách "Ý nghĩa của lịch sử - Trải nghiệm triết học số phận con người" được dịch bởi GS. Nguyễn Văn Trọng. Bài giảng không phải đơn thuần là giới thiệu về một cuốn sách, mà giá trị cốt lõi nằm ở chỗ kể ra những câu chuyện về lịch sử thông qua văn hóa, tôn giáo, triết học, khoa học... những kiến thức từ câu chuyện tác giả kể có sự liên kết chặt chẽ với nhau và tạo ra một bức tranh tổng quan để chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của lịch sử, nó ảnh hưởng thế nào đến chúng ta và xã hội hiện nay. Cần phải làm gì để bảo vệ và duy trì những điều quý giá của lịch sử.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=2ycNmidCuN0
Bài giảng này được sưu tầm và biên tập bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Nguyễn Đình Giang
Mai Đoàn Thảo Ly
Võ Minh Thục Qùy
Lê Thắng
Lê Quang Tịnh