Cổng tri thức OpenEdu

ĐIỀU GÌ MÌNH MUỐN LÀM TRƯỚC KHI CHẾT?

Thầy Thích Nhất Hạnh

Qua câu hỏi của một nhà báo về Điều gì mình mong muốn làm trước khi chết, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trả lời rằng tất cả những điều thầy cần làm thì thầy đã và đang làm, cho nên thầy không có điều gì phải thực hiện cho bằng được. Và những gì thầy đang làm, khi ra đi, thì những người đệ tử sẽ tiếp tục công việc của thầy, là hàn gắn, chữa trị và nuôi dưỡng. Lý tưởng và tinh thần của thầy sẽ còn sống và truyền tải đến nhiều người hơn. Qua hình ảnh ẩn dụ về chiếc lá cái cây, thầy nhắn nhủ rằng chúng ta sẽ luôn chung sống phụ thuộc vào nhau, và khi còn nhỏ tuổi ta vẫn đang tạo ra giá trị đến cuộc đời và cộng đồng quanh mình. Cho nên, khi ta tìm ra bản thể chân thật của mình, và có sự can đảm và kiên trì để sống đúng với chính mình, thì khi về già ta không phải nuối tiếc vì những việc mình đã không dám làm, hay là không có thời gian để làm kịp. Hãy cùng lắng nghe thầy chia sẻ và chiêm nghiệm cho bản thân mình.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0R3OPxEcNKc

Bài giảng này được sưu tầm và biên tập và giới thiệu bởi một Nhóm IPLer của
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL khóa 6

Lê Trọng Nam
Trần Lê Thiên Ân
Huỳnh Ngọc Nhật Vy
Nguyễn Thị Tường Vi
Phan Anh Tuấn